Schoolgids

Beste ouders/verzorgers,
 
Hier kunt u de Schoolgids 2023-2024 van Jenaplanschool ’t Praathuis vinden.

Hierin vindt u zowel alle belangrijke data per maand als ook informatie over allerlei zaken op onze school, zoals ons onderwijs, de groepsverdeling, de inzet van de stamgroepleid(st)ers, de activiteiten, het overblijven etc..