Onze school

Wij geloven dat iedereen uniek en anders is. Kinderen hebben het recht hun eigen identiteit en talenten te ontwikkelen. Het leren waarderen en benutten van onderlinge verschillen maakt hen sterker.
Wij geloven dat de school een leef-werkgemeenschap is waar alle talenten tellen en die zich kenmerkt door openheid, dialoog en zelfreflectie. Onderwijs vindt plaats in pedagogische (opvoedkundige) situaties. Hierbinnen hebben samen werken, samen spelen, samen vieren en met elkaar in gesprek zijn hun eigen plek.
Wij geloven dat de kwaliteit van ons onderwijs verbetert wanneer kinderen, ouders en team samenwerken en hun krachten bundelen.

Samengaan van Kaardebol en 't Praathuis.

Vanaf schooljaar 2023/2024 zijn obs De Kaardebol en jenaplanschool 't Praathuis gefuseerd. 
Tot 1 augustus 2024 is er sprake van een administratieve fusie. Dit betekent dat er voor de kinderen in schooljaar 2023-2024 nauwelijks veranderingen zullen zijn. Na schooljaar 2023-2024 richten we ons op het samengaan van beide scholen