Onze school

Wij geloven dat iedereen uniek en anders is. Kinderen hebben het recht hun eigen identiteit en talenten te ontwikkelen. Het leren waarderen en benutten van onderlinge verschillen maakt hen sterker.
Wij geloven dat de school een leef-werkgemeenschap is waar alle talenten tellen en die zich kenmerkt door openheid, dialoog en zelfreflectie. Onderwijs vindt plaats in pedagogische (opvoedkundige) situaties. Hierbinnen hebben samen werken, samen spelen, samen vieren en met elkaar in gesprek zijn hun eigen plek.
Wij geloven dat de kwaliteit van ons onderwijs verbetert wanneer kinderen, ouders en team samenwerken en hun krachten bundelen.