Medezeggenschapsraad

Via de Medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders en leerkrachten meepraten en denken over het beleid van de school. Naast de MR op ’t Praathuis bestaat er ook een gemeenschappelijke MR (de GMR). De GMR behartigt de zaken die alle OPO-R scholen aangaan. De MR heeft bij veel onderwerpen een wettelijk instemmings- of adviesrecht. Dat wil zeggen dat er onderwerpen zijn waarover aan de MR instemming gevraagd moet worden en onderwerpen waarover de MR een advies mag uitbrengen. Om standpunt, instemming en advies goed te kunnen bepalen heeft de MR regelmatig overleg met de directeur van de school. Daarnaast informeert de directeur de MR, zodat de MR een eigen oordeel kan vormen en eventueel suggesties voor verbetering kan doen. De MR vergadert komend jaar op: 29 augustus, 20 september 20 oktober, 30 november, 20 december, 26 januari,
20 februari, 21 maart, 18 april, 17 mei, 19 juni en 3 juli.   De MR bestaat uit zes leden: drie ouders (de oudergeleding) en drie leerkrachten (de personeelsgeleding). De voorzitter is Tjalling Smittenberg (ouder). De overige leden zijn:  Mirjam de Vries (ouder), Mirande Dawson (ouder)  Wilfred Bijvoet (leerkracht), Eveline Wentzel (leerkracht) en Josien Papavoine (RT).

Zowel de oudergeleding als de personeelsgeleding hechten veel waarde aan contact met de achterban. In dat kader heeft de MR regelmatig contact met de OV, de Oudervereniging. Na iedere vergadering publiceert de MR haar goedgekeurde notulen via Parro. Ook kunt u de leden van de MR altijd benaderen als u vragen of suggesties heeft. De MR heeft een postbakje in de teamkamer waar u uw vraag of suggestie kan neerleggen. U kunt de MR ook persoonlijk aanspreken of mailen: mr.praathuis@opo-r.nl.