VOG

Op grond van wet- en regelgeving is het voor overblijfouders verplicht om in het bezit te zijn van een geldige VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).
Dit plaatst ’t Praathuis voor een flinke uitdaging omdat alle ouders op onze school participeren in de overblijf. Dit is een belangrijke schakel in onze ouderparticipatie. Veel ouders vinden het waardevol om op deze manier betrokken te zijn bij de stamgroepen van hun kind(eren). Voor het team geeft de huidige opzet de gelegenheid om samen te lunchen en op te laden voor de rest van de dag.

In maart 2019 is de mening van ouders geraadpleegd via een enquête, na het verwerken van deze enquêtes is onderstaande besloten.

We handhaven de situatie waarin alle ouders op ’t Praathuis participeren in het overblijven;

  • Met ingang van het nieuwe schooljaar Er wordt van ouders gevraagd zelf zorg te dragen voor een VOG; het is de bedoeling dat per gezin minimaal 1 ouder in het bezit raakt van een geldige VOG. ​Wanneer uw kind is gestart op school kunt u een mail verwachten met hierin een link om de VOG aan te vragen. Ouders wordt gevraagd een kopie van de VOG af te geven op school;
  • Als school creëren we een vangnet voor ouders die aantoonbaar de kosten voor een VOG niet kunnen dragen. Ouders die hiervoor in aanmerking willen komen kunnen contact opnemen met de directie;
  • Directie heeft de mogelijkheid om ouders, in bijzondere gevallen, te ontslaan van hun verplichting een VOG aan te vragen;
  • Op het aanmeldformulier komt te staan dat ouders zich akkoord verklaren met het aanvragen van een VOG en het dragen van de kosten hiervan, bij aanmelding van hun kind;
  • Als ouders niet meewerken aan het aanvragen van een VOG of wanneer zij geen VOG krijgen moeten ze aan de school een bijdrage betalen van €35,- per jaar. Met de hiermee verkregen inkomsten wordt het hierboven genoemde vangnet bekostigd; ​

U kunt contact opnemen met de directeur als u vragen hebt over bovenstaande.