‘t Praathuis is een openbare Jenaplanschool waar wordt geleerd met hoofd, hart en handen. Dagelijks wordt er gewerkt, gespeeld, gepraat en gevierd. Naast rekenen en taal worden de wereldoriënterende vakken betekenisvol in projectvorm aangeboden.

Kinderen van verschillende leeftijden zitten bij elkaar in een stamgroep. De kinderen leren van en met elkaar. De stamgroepleiding zorgt er voor dat ieder kind zich op zijn of haar eigen niveau optimaal kan ontwikkelen. Aan het begin van ieder schooljaar gaan de  kinderen op kamp om elkaar beter te leren kennen. Alle kinderen blijven op school lunchen.

Ouders spelen een belangrijke ondersteunende rol binnen onze school.