Ons motto is: Samen werken, samen leven.Hoe we dat doen:
  • Wereldoriëntatie: Op 't Praathuis vormt het domein wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en expressie) het hart van ons onderwijs. Wij laten de kinderen op projectmatige wijze kennismaken met en bewust worden van natuur, samenleving en cultuur. Hierbij maken we steeds de koppeling met ons taal-, reken- en leesonderwijs.
  • Jenaplanonderwijs richt zich niet alleen op ’later’ maar ook op wat kinderen nu al aan het onderwijs kunnen hebben. Het gaat erom te leren leven in verbinding- met de natuur, de samenleving, de cultuur, jezelf.
  • Hoofd, hart en handen: Ons onderwijsaanbod sluit aan op het werken vanuit hoofd, hart en handen. Hierdoor raken kinderen betrokken en gemotiveerd, leren ze verantwoordelijkheid -te dragen, doen ze kennis op en leren ze dit toe te passen in de praktijk. Deze manier van werken geeft de kinderen het vertrouwen en de verantwoordelijkheid die ze nodig hebben om zich te ontwikkelen tot zelfstandige jonge mensen.
  • Team: Ons team bestaat uit professionals, al onze leerkrachten hebben expertise op het gebied van het Jenaplanonderwijs en staan volledig achter de uitgangspunten van dit onderwijs. We zijn betrokken en ambitieus. We vertrouwen op elkaar en onze leerlingen en durven daarom los te laten. Het team maakt het verschil!
  • Driehoek school - ouder - kind: wij vinden het belangrijk dat ouders en kinderen actief betrokken worden en zich gehoord en gezien voelen op onze school. Op die manier kunnen we de driehoek school - ouder - kind zo goed mogelijk vorm geven. We zijn dan ook trots dat er zoveel ouders op 't Praathuis zich betrokken voelen en een rol hebben in de ontwikkeling van de school en het formuleren van beleid. Kinderen krijgen op allerlei manieren ruimte om zich te laten horen en zo mede-eigenaar te zijn van "hun" school. Gesprekken in de stamgroep en de rol van de Kinderraad zijn hier goede voorbeelden van.