schooltijden

 

Onderbouw: 8.30- 14.30 uur
Midden- en bovenbouw: 8.15- 14.30 uur
Op woensdag eindigen alle groepen om 12.15 uur