Oudervereniging

Oudervereniging en ouderbijdrage
Op onze Jenaplanschool speelt de Oudervereniging een belangrijke rol. School wordt zoveel mogelijk gezien als een verlengstuk van thuis; dus ook ouders nemen deel aan wat er op school gebeurt. De OV wil dan ook uitdragen dat ouderparticipatie in een Jenaplanomgeving een bijzondere invulling vraagt. 
Alle Praathuisouders zijn automatisch lid van de Oudervereniging. Het bestuur wordt gekozen tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) en komt ongeveer zes keer per jaar bij elkaar. Het bestuur bestaat uit:
Inez van der Werf
Nina de Hondt
Sanne Jaspers

 De OV heeft 4 speerpunten:
    1. deel uit maken van de dagelijkse gang van zaken op school
    2. ouderparticipatie vergroten
    3. innen en beheren van de ouderbijdrage 
    4. communicatie en samenwerking tussen ouders, directie en MR in stand bevorderen

Aan het begin van elk schooljaar vragen wij de ouders om een (vrijwillige) ouderbijdrage. De bijdrage wordt gebruikt voor excursies, maar natuurlijk ook voor vieringen zoals Sinterklaas, de musical van groep 8, de afsluiting van het eindproject en voor koffie en thee bij bijvoorbeeld ouderavonden. De OV stelt jaarlijks de hoogte van de vrijwillige financiële ouderbijdrage vast en legt jaarlijks aan haar leden verantwoording af over het beheer en de besteding van de gelden.