JENAPLAN

stamgroepen

De basisvorm waarin wij op school werken is de stamgroep waar kinderen van verschillende leerjaren met elkaar leren en spelen. 't Praathuis werkt met heterogene groepen van drie leerjaren, waardoor alle kinderen een keertje de jongste, de middelste en de oudste zijn. Aan het einde van een schooljaar vindt doorstroming plaats: de oudste kinderen verlaten de stamgroep en nieuwe kinderen komen erbij. De nieuwe kinderen worden door de oudere kinderen en de stamgroepleider samen opgevangen en ingewijd in de gewoonten van de stamgroep. Bij de verdeling van de nieuwe kinderen over de stamgroepen kijken wij goed naar wat de kinderen in hun ontwikkeling nodig hebben en waar zij sociaal gezien het beste passen. Elke stamgroep heeft op onze school de naam van een dier: zo wordt de identiteit van de groep versterkt, en voelt elk kind zich snel onderdeel van de groep. De groepen 1 en 2 vormen de onderbouw, 3, 4 en 5 de middenbouw en de groepen 6, 7 en 8 de bovenbouw.

Wij stemmen ons onderwijs af op de basisbehoeften van kinderen door in de stamgroepen te werken met een ritmisch weekplan, waarin de Jenaplanbasisactiviteiten gesprek, werk, spel en viering elkaar afwisselen. Wij stimuleren de brede ontwikkeling van kinderen: sociaal-emotioneel, cognitief, creatief, motorisch en zintuiglijk. Wij bieden gericht en gestructureerd leerstof aan om te zorgen dat kinderen de technische vaardigheden lezen, spelling en rekenen goed in hun vingers krijgen. Dit laatste doen wij vanaf groep drie in het zogeheten blokuur, een dagelijks terugkerende periode op de dag waarin de kinderen individueel en/of samen werken aan hun weekplanning. Hierop staan niet alleen de technische vaardigheden, maar komen ook leervragen van de kinderen zelf aan bod.