Ouders

OV

De Oudervereniging

“De Oudervereniging bouwt mee aan de leefbare, plezierige samenleving van ’t Praathuis.”

Alle ouders met kinderen op ’t Praathuis zijn automatisch lid van de Oudervereniging. Door dit collectieve lidmaatschap ontstaat een verbinding tussen ouders, het onderwijsteam en de kinderen op school. Door deze verbinding weten we elkaar te vinden, kunnen we dingen samen makkelijk realiseren en voelen we ons gezien en gehoord op school.


Ouders zijn op ’t Praathuis onderdeel van de school. Zij worden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij belangrijke gebeurtenissen op school zoals de bouwwisseling (overgang naar de midden- of bovenbouw), de musical en tijdens de weeksluiting (optreden van de kinderen om de week af te sluiten). Ouders dragen actief bij door het begeleiden van het overblijven op school, door samen projecten te realiseren zoals het Schoolkamp en door het doen van de was of klussen op school. Samen; ouders, kinderen het onderwijsteam, maken we het leef- en leerklimaat op ‘t Praathuis.

De oudervereniging heeft drie verantwoordelijkheden; het beheren van de vrijwillige ouderbijdrage, het bemoedigen van ouderparticipatie en het zijn van een klankbord voor: ouders, de Medezeggenschapsraad en het onderwijsteam. Onze uitgangspunten bij het nemen van besluiten:

  • Het belang van de kinderen op school
  • De waarden en kwaliteit van het Jenaplan onderwijs

We staan open voor alle vragen en ideeën dus voel je vrij om naar ons toe te komen. Dat kan op het schoolplein, tijdens een Algemene Leden Vergadering of het Praathuiscafé. Ook kan je ons een mail sturen op: ov.praathuis@opo-r.nl.


Het bestuur van de Oudervereniging vergadert zes keer per jaar en heeft regelmatige afstemming met de directie en de Medezeggenschapsraad. In het bestuur van de Oudervereniging zitten vijf leden:

                                        OV team foto.jpg

van links naar rechts: Kjeld Verhoeven (penningmeester), Nina de Hondt, Peter Westerholt (voorzitter), Kate van Kinderen, Jacobien Falk (secretaris).