JENAPLAN

ouderparticipatie

Voor ’t Praathuis zijn ouders heel belangrijk. Het kamp, de vieringen, de tuintjes, de uitstapjes, het documentatiecentrum, de PR, de overblijf, de klussen, de verbouwing, de themalessen, de conciërgetaken, de musical…  ’t Praathuis zou zonder alle inzet van ouders ’t Praathuis niet zijn. 

Het doel van ouderparticipatie is een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de leeromgeving en/of het onderwijs van de kinderen op school. ’t Praathuis kent vele vormen van ouderparticipatie en we prijzen ons gelukkig met vele betrokken en helpende ouders. Dit maakt dat onze school over een groot potentieel aan menskracht en kwaliteiten beschikt. Zo zorgt de Oudervereniging ervoor dat de ouders zich elk jaar in kunnen schrijven voor diverse werkgroepen, zoals kamp, Sinterklaas of de lentelunch. Daarnaast zijn we bezig om uit te zoeken op welke terreinen de ouders nog meer een bijdrage zouden kunnen leveren.

De kinderen weten dat ouders en team verbonden zijn: ouders zijn aanwezig in de school, doen dingen voor school, werken samen met het team en wonen vieringen bij. Bovendien helpt elke ouder mee met het overblijven, omdat we op 't Praathuis elke dag samen lunchen.

Ouders kunnen op vijf manieren participeren: 
1. Door zitting te nemen in de Medezeggenschapsraad
2. Door zitting te nemen in de Oudervereniging
3. Als stamgroepouder
4. Ouderhulp in de werkgroepen 
5. Overblijfhulp (verplicht)