WIE ZIJN WIJ?

Onderwijsvisie

Op onze school leert het kind door te denken, te voelen en te ervaren, alleen of met anderen. Zo kan het kind de wereld om zich heen ervaren, onderzoeken en ontdekken. Dat doet ieder kind op zijn of haar eigen, unieke manier; elk kind ontwikkelt zich anders. Die verschillen ervaren wij als rijkdom.
Onze school is een plek waar we samen werken, samen vieren, samen spreken en samen spelen. We zijn een levende gemeenschap, en streven naar openheid, dialoog en zelfreflectie. 't Praathuis is een openbare Jenaplanschool waar we samen een gestructureerde leeromgeving creeëren voor een optimale individuele en sociale ontwikkeling van ieder mens. We zijn een leef-werkgemeenschap waar alle talenten tellen.

Ons motto is: Samen werken, samen leven.

Het Jenaplanonderwijs dankt zijn naam aan de Duitse universiteitsstad Jena. Daar deed professor Peter Petersen van 1923 tot 1950 onderzoek naar onderwijs en opvoeding. Zijn ideeën kregen rond 1960 bekendheid in ons land onder de naam Jenaplan. Petersen ziet de school als een gemeenschap van kinderen en volwassenen. Deze gemeenschap houdt zich bezig met de vorming van het kind. Zij wil de kinderen helpen zich te vormen tot een volwassen mens die kritisch en zelfstandig kan denken, een mens die zich verantwoordelijk voelt voor zijn medemens, voor zichzelf en voorwat hem omringt en die zich weet in te zetten. Petersen zei: "Onderwijs moet plaatsvinden in pedagogische (opvoedkundige) situaties. Deze situaties, gesprek , spel, werk en viering, zijn een weerspiegeling van het leven zelf. Kennis, sociale vaardigheden en creatief (scheppend) bezig zijn, worden gelijk gewaardeerd, omdat zij alle nodig zijn voor het goed functioneren van de mens in de samenleving." Jenaplanonderwijs kent twintig basisprincipes. Deze principes zijn de leidraad voor de dagelijkse gang van zaken op onze school. Daarnaast heeft de Nederlandse Jenaplanvereniging ook een twaalftal kernkwalitieiten opgesteld. De basisprincipes en kernkwaliteiten zijn terug te vinden op de website van de Nederlandse Jenaplan Vereniging, www.jenaplan.nl.