Ouders

MR

De Medezeggenschapsraad

Via de Medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders en leerkrachten meepraten en denken over het beleid van de school.

Naast de MR op ’t Praathuis bestaat er ook een gemeenschappelijke MR (de GMR). De GMR behartigt de zaken die alle OPO-R scholen aangaan. De afgevaardigden van 't Praathuis voor de GMR zijn Josien Papavoine (team) en Wiesje van Delft (ouder).

 

In de MR komen onderwerpen aan de orde die te maken hebben met het beleid in en rond de school. Een greep uit de onderwerpen die in de MR besproken worden:

  • Het schoolplan, het schoolbeleid, de jaargids en het jaarplan. Hierin worden bijvoorbeeld de schooltijden, de vakanties en de taken van de leerkrachten vastgelegd.
  • De formatie; verdeling van de leerkrachten over de groepen. 
  • Maar ook allerhande zaken die bij ouders en leerkrachten spelen t.a.v. het beleid in en rond de school.

De MR heeft bij veel onderwerpen een wettelijk instemmings- of adviesrecht. Dat wil zeggen dat er onderwerpen zijn waarover aan de MR instemming gevraagd moet worden en onderwerpen waarover de MR een advies mag uitbrengen. Om standpunt, instemming en advies goed te kunnen bepalen heeft de MR regelmatig overleg met de directeur van de school. Daarnaast informeert de directeur de MR, zodat de MR een eigen oordeel kan vormen en eventueel suggesties voor verbetering kan doen.

 

 

De MR bestaat uit zes leden: drie ouders en drie leerkrachten. De voorzitter is Santino Schardijn (ouder). De overige leden zijn Wilfred Bijvoet (leerkracht), Tjalling Smittenberg (ouder), Mirjam de Vries (ouder), Josien Papavoine (team) en Merle Koelink (team).

 

De vergaderdata voor het schooljaar 2019-2020:

10 oktober
21 november 
14 januari
20 februari
24 maart (reserve)
21 april
4
juni

De MR-vergaderingen zijn openbaar en via de Nieuwsbrief van school houden wij u op de hoogte van actuele onderwerpen.

 

Zowel de oudergeleding als de lerarengeleding hechten veel waarde aan contact met de achterban. In dat kader heeft de MR regelmatig contact met de OV, de oudervereniging. Ook kunt u de leden van de MR altijd benaderen als u vragen of suggesties heeft. De MR heeft een postbak in de teamkamer waar u uw vraag of suggestie kan neerleggen. U kunt ons ook persoonlijk aanspreken of mailen: mr.praathuis@opo-r.nl.