JENAPLAN

hart van ons onderwijs

Op 't Praathuis wordt ernaar gestreefd het vormingsgebied wereldoriëntatie tot inhoudelijk hart van het onderwijs te maken. Dat betekent dat wij de bekende vakken zoals bijvoorbeeld aardrijkskunde, geschiedenis en biologie in samenhang aanbieden. Wij willen de kinderen op een veelzijdige wijze kennis laten maken met natuur, samenleving en cultuur en leren ze daarvoor ook, binnen hun mogelijkheden, verantwoordelijkheid dragen.

Jenaplanonderwijs richt zich niet alleen op ’later’, ook op wat kinderen nu al aan het onderwijs kunnen hebben. Het gaat erom te leren leven in relaties - met de natuur, de samenleving, de cultuur, jezelf. En bovendien leren de kinderen nadenken over deze relaties. 

Bij ons krijgt dit vorm in twee grote projecten per jaar. Elke drie jaar komen deze projecten terug. Natuurlijk zijn de thema's die bij deze projecten horen aangepast aan elke bouw, en zorgen we ervoor dat de kerndoelen zoals vastgesteld door de overheid erin terug te vinden zijn. Deze projecten worden altijd op originele wijze geopend, bijvoorbeeld met een voorstelling gemaakt door de ouders, of met een projectlied. Ze worden net zo feestelijk afgesloten. In februari met een projectafsluitavond, waarbij de ouders van harte zijn uitgenodigd. Het tweede project met het schoolfeest, waarbij het thema van het project duidelijk centraal staat.

We streven ernaar zoveel mogelijk andere onderdelen uit ons curriculum op te nemen in onze projecten; bovendien reflecteren we uitgebreid op de onderdelen die aan bod komen. Daarnaast kunnen er excursies op het programma staan, of worden er mensen uitgenodigd die iets bijzonders over een thema kunnen vertellen.