Downloads

Begeleidingsplan_t_Praathuis_2016_2020.docx 

pestprotocol Jenaplanschool t Praathuis[1].pdf

Jaarverslag MR 2017 2018 definitief.docx

Overstapprotocol Culemborgse en Tielse scholen.pdf

  

Schoolplan 2016-2020

Op 1 januari is ons nieuwe schoolplan in werking getreden. Hierin verwoorden wij onze ambities en voornemen voor de komende 4 jaar op het gebied van onderwijs, personeel en organisatie. Het schoolplan heeft de instemming verkregen van onze Medezeggenschapsraad (MR) en het College van Bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Rivierenland (OPO-R). Via onderstaande link kunt u het schoolplan bekijken. Met vragen of opmerkingen kunt u altijd bij ons terecht!

 

Link naar het schoolplan: Schoolplan 't Praathuis 12EA.pdf