Downloads

 

jaarplanner 2018-2019 ouders def.pdf

jaarplanner 2017-2018 ouders.pdf


pestprotocol Jenaplanschool t Praathuis[1].pdf

Begeleidingsplan 't Praathuis september 2016.pdf

 

Jaarverslag 2016-2017 MR.pdf

 

 

Schoolplan 2016-2020

Op 1 januari is ons nieuwe schoolplan in werking getreden. Hierin verwoorden wij onze ambities en voornemen voor de komende 4 jaar op het gebied van onderwijs, personeel en organisatie. Het schoolplan heeft de instemming verkregen van onze Medezeggenschapsraad (MR) en het College van Bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Rivierenland (OPO-R). Via onderstaande link kunt u het schoolplan bekijken. Met vragen of opmerkingen kunt u altijd bij ons terecht!

 

Link naar het schoolplan: Schoolplan 't Praathuis 12EA definitief.pdf