Actueel

Schoolplan 2016-2020

; Op 1 januari is ons nieuwe schoolplan in werking getreden. Hierin verwoorden wij onze ambities en voornemen voor de komende 4 jaar op het gebied van onderwijs, personeel en organisatie. Het schoolplan heeft de instemming verkregen van onze Medezeggenschapsraad (MR) en
lees meer

‘t Praathuis is een openbare Jenaplanschool waar wordt geleerd met hoofd, hart en handen.

Dagelijks wordt er gewerkt, gespeeld, gepraat en gevierd. Naast rekenen en taal worden de wereldoriënterende vakken betekenisvol in projectvorm aangeboden. lees meer